ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช เต็มใจให้บริการ หากมีคำถาม ต้องการแนะนำหรือติชมการให้บริการ กรุณาติดต่อได้ตามที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ด้านล่าง

โทรศัพท์

  • โทรศัพท์:+66 055 270300
  • ต่อ:20215, 20217
  • โทรสาร:+66 055 259444

สำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
ตึกอำนวยการชั้น 2
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ถนน ศรีธรรมไตรปิฏก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

Email

น.ส.ลลนา อินทราลักษณ์

(ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

Email: lalana.intralak@gmail.com