ผลการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศสหกรณ์เรื่องรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ 43 ประจำปี 2563-2564

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียด

ข่าวใหม่

ภาพกิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันที่ 13 มกราคม 2562

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 25 มกราคม 2562

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 42 ประจำปี 2562-2563 โดยผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน2561 ณ สำนักงานสหกรณ์

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2561

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษใหม่เป็นร้อยละ2.25 ต่อปี

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรับทุนส่งเสริมศึกษา ประจำปี 2560

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

รายละเอียด

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ และผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรเงินสด ปี 2559

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ปี 2559

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัลบัตรเงินสด 500 บาท 10 รางวัล

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืน รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับชำระหนี้และการรับฝาก-ถอนเงินออมทรัพย์พิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวใหม่

ข่าวใหม่ภาพกิจกรรม งานแสดงมุทิตาจิตและมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกประจำปี 2560

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช  จำกัด เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตและมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกประจำปี 2560 แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไปและเงินสนับสนุนงานเกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จำนวน 30,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560


ดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.พ.พุทธชินราช ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และพบปะสมาชิกฯ เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลับพลึง ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2559

ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2559 ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช

ดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลพุทธชินราช

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมอัมรันทร์ ลากูน ในวันที่25 กันยายน พ.ศ.2558 ดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จํากัด ในวันที่ 17-18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัดร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการในปี 2557 ในวันศุกร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน พร้อมทั้งมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกที่เกษียณอายุ จำนวน 15 รายจำนวน 90,000 บาท และเงินสนับสนุนการจัดงานเกษียณอายุแก่โรงพยาบาลพุทธชินราช จำนวน 10,000 บาท โดยมีนายแพทย์ดนัย สังข์ทรัพย์ และนายแพทย์วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ เป็นตัวแทนกรรมการสหกรณ์ฯมอบเงินจำนวนดังกล่าว ดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก(2521) จำกัด ในวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.พ.พุทธชินราช ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และพบปะสมาชิกฯ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ห้องสร้อยระย้า ห้องมหาหงส์ และห้องทรงบาดาล ชั้น 2 อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม

 

สำหรับสมาชิก

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช
ถนน ศรีธรรมไตรปิฏก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055 270300 ต่อ 20215, 20217
โทรสาร : 055 259444

เวลาทำการ

เปิดบริการ
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หยุด ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์