Home
Webmail
 
 
เลือกเดือน
 

- กันยายน 2562
-
สิงหาคม 2562
-
กรกฏาคม 2562
-
มิถุนายน 2562
-
พฤษภาคม 2562
-
เมษายน 2562
-
มีนาคม 2562
-
กุมภาพันธ์ 2562
-
มกราคม 2562


ค้นหา
- 3648
- 2562
- 2561
- 2560
- 2559
- 2558
- 2557
- 2556
- 2555
- 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
วันที่ รายการ เปิด
19 กันยายน 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ พร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
19 กันยายน 2562 ประกาศร่าง:ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ [1]
13 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลนส์แก้วตาเทียมเหลืองชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric จำนวน 600 ชิ้น [8]
12 กันยายน 2562 ประกวดราคาเช่าระบบป้องกันภัยและกู้คืนจากภัยคุกคาม ภัยพิบัติระบบ PACS (PACE Disaster Recovery or PACS DR site) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [3]
11 กันยายน 2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [7]
9 กันยายน 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบท่อลม รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ และพัสดุการแพทย์ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22]
6 กันยายน 2562 ประกาศ:ประกวดราคาซื้อโปรแกรมงานบริการส่วนหน้าและส่วนหลังโรงพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19]
6 กันยายน 2562 ประกาศ:ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [21]
6 กันยายน 2562 ประกาศ:ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRF/VRV รวมอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [47]
5 กันยายน 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบ Layer จำนวน ๕๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [12]
5 กันยายน 2562 ประกาศเผยแพร่ราคาการจัดซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบ Layer จำนวน ๕๐๐ ชิ้น [13]
5 กันยายน 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [19]
4 กันยายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติสามารถเข้าเครื่อง MRI พร้อมสาย จำนวน ๕๐ ชุด [16]
2 กันยายน 2562 ประกาศ:ประกวดราคาจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27]