logohosbg01 16
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป