คลิกอ่านประกาศฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (สอบสัมภา […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ...
คลิกดูประกาศที่นี่

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.นักเทคนิคการแพทย์ ต.นักวิชาการศึกษา ต.พนักงานประจำห้องยา ต.พนักงานห้องผ่าตัด และต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้


คลิกอ่านประกาศฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ !! รายชื่ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ...