คลิกอ่านประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1ฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี วิศวกรโยธา และวิศวกรเครื่องกล