logohosbg01 1
ประกาศรายชื่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้ […]

ประกาศรายชื่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


logohosbg01
ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ือคัดเลือกเข้าทำงาน […]

ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ือคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)   เพิ่งได้รับการแก้ไข !logohosbg01
รายชื่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน […]

รายชื่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินผลสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ี่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่ือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


logohosbg01
คลิกรายละเอียดที่นี่!!!

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


logohosbg01
ประกาศรายชื่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้ […]

ประกาศรายชื่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ   เพิ่งได้รับการแก้ไข !