ประกาศรายชื่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้ […]

ประกาศรายชื่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค