logohosbg01
คลิกดูรายละเอียดที่นี่!!!

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.พยาบาลวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ


logohosbg01
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก


logohosbg01
คลิกดูรายละเอียดที่นี่!!!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.นักวิชาการสาธารณสุข