ประชาสัมพันธ์


อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์อ่านประกาศคลิ๊กที่นี่

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง   เพิ่งได้รับการแก้ไข !อ่านประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ต.พนักงานประจำห้องยา


คลิกอ่านประกาศรายชื่อ!!

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์