ประชาสัมพันธ์


คลิกดูประกาศ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.นักรังสีการแพทย์ ต.นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต.นักกายภาพบำบัด ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) และต.ผู้ช่วยทันตแพทย์


คลิกดูประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ...
อ่านประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


คลิกดูประกาศที่นี่!!

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ


อ่านประกาศคลิ๊กที่นี่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ