ประชาสัมพันธ์


คลิกดูรายละเอียดที่นี่!!!

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 28 อัตรา


คลิกอ่านประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี วิศวกรโยธา และวิศวกรเครื่องกล


Download เอกสาร (pdf) หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครง […]

เชิญสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 6อ่านประกาศคลิ๋กที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเงินบำุรง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์