รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.นักรังสีการแพทย์, ต.นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ต.นักกายภาพบำบัด, ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)และต.ผู้ช่วยทันตแพทย์


คลิกดูรายละเอียดประกาศ