ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.นักรังสีการแพทย์, ต.นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ต.นักกายภาพบำบัด, ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)และต.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1


ดูประกาศที่นี่

  • Sran’Sone Sirichot

    ยังไม่เหนประกาศคนผ่านเลยคะ วันนี้วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 19.23 น แล้ว