ประกาศแจ้งผู้ที่มีรายชื่อให้มาแสดงตนรับเสื้อ กิจกรรม World Stroke Day


ประกาศแจ้งผู้ที่มีรายชื่อให้มาแสดงตนรับเสื้อโดยให้นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนรับคูปองเสื้อได้ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 60 เวลา 13.00 -16.00  ที่ห้องยาผู้ป่วยนอก

รายชื่อรายชื่อบถคคลภายนอกร่วมกิจกรรม stroke day คลิก…