ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี วิศวกรโยธา และวิศวกรเครื่องกล


คลิกอ่านประกาศรายชื่อ