ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.นักเทคนิคการแพทย์ ต.นักวิชาการศึกษา ต.พนักงานประจำห้องยา ต.พนักงานห้องผ่าตัด และต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้


คลิกดูประกาศที่นี่