ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค นักวิชาการศึกษา และนักโภชนาการ


คลิกอ่านประกาศฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (สอบสัมภาษณ์) !!

รายชื่อตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายชื่อตำแหน่งนายช่างเทคนิค

รายชื่อตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รายชื่อตำแหน่งนักโภชนาการ