รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง


คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรับสมัคร!!

1.ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

3.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

4.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

6.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

7.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

8.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

9.ตำแหน่งแพทย์แผนไทย