ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค นักวิชาการศึกษา และนักโภชนาการ


คลิกอ่านประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป !!

รายชื่อตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายชื่อตำแหน่งนายช่างเทคนิค

รายชื่อตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รายชื่อตำแหน่งนักโภชนาการ