ประกาศผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต.นักรังสีการแพทย์/ต.นักสังคมสงเคราะห์/ต.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ต.นายช่างเทคนิค


คลิกดูประกาศ