ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมาและลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก


คลิกเพื่ออ่านประกาศ