ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และวิศวกรไฟฟ้า


คลิกอ่านรายละเอียดประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ

รายชื่อตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายชื่อตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า