ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า


คลิกอ่านประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป !!

รายชื่อตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายชื่อตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

Share Button