ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์


คลิกอ่านรายละเอียดประกาศฯ วัน เวลา และสถานที่สอบ!!

รายชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายชื่อตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายชื่อตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Share Button