ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์


คลิกอ่านประกาศรายชื่อ!!

Share Button