ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา


Share Button