ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการพัสดุ


Share Button