ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา


Share Button