ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา


Share Button