ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการพัสดุ


Share Button