ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ แลัสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 ตำแหน่ง


Share Button