ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขต.นักรังสีการแพทย์


Share Button