ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,ต.ผู้ช่วยทันตแพทย์,ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(บึงแก่งใหญ่)


Share Button