รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบต.พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา


Share Button