ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย


Share Button