ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรต.นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ,ต.นักกายภาพบำบัด ,ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,ต.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และต.พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)


Share Button