ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา


Share Button