ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


Share Button