ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


Share Button