ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 11 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย


Share Button