ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบประจำปี 2563 ครั้งที่ 13 ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค


Share Button