ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ต.เจ้าพนักงานพัสดุและต.เจ้าพนักงานธุรการ


Share Button