ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานทั่วไป   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


Share Button