การให้บริการผู้ป่วยนอก


การเตรียมตัวมาโรงพยาบาล

ผู้ป่วยใหม่   ที่มารับการตรวจครั้งแรก ให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
ผู้ป่วยเก่า    ที่เคยมาตรวจแล้วให้นำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาด้วยทุกครั้ง
ผู้ป่วยที่มีบัตรต่างๆ เช่น บัตรสุขภาพ, บัตรประกันสังคม,บัตรทหารผ่านศึก,หรือบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโปรดนำมาด้วยทุกครั้ง
ผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออาการหนัก เช่น ได้รับอุบัติเหตุ หรืออาการหนักมาก เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ตรงไปยังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอก

เวลาเปิดให้บริการ

ผู้ป่วยนอก เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น.

กลุ่มผู้ป่วย

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประกันสังคม

ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ