ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก


อาณาเขตจังหวัดพิษณุโลก

ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอพิชัย  อำเภอทองแสนขัน  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอเมืองพิจิตร  อำเภอวชิรบารมี  อำเภอสามง่าม กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอหล่มสัก  อำเภอเขาค้อ  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์  และอำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอกงไกรลาศ  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร

มีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยาว 19 กิโลเมตรที่ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ

ระยะห่างจากกรุงเทพฯ   377  กิโลเมตร


คำขวัญ

พระพุทธชินราชงามเลิศ

ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร                          สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ

หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก                          ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา


วิสัยทัศน์                พิษณุโลก: เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน

ยุทธศาสตร์            “พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัย (Safe City)”

สีประจำจังหวัด      สีม่วง

ต้นไม้ประจำจังหวัด        ต้นปีบ [กาซะลอง (พายัพ), กางของ (อีสาน)]

ดอกไม้ประจำจังหวัด      ดอกนนทรี


จำนวนประชากรจังหวัดพิษณุโลกแยกตามอำเภอ ปี 2556

เมือง
ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก   107,498
นอกเขตเทศบาล     185,946
วังทอง    119,235
พรหมพิราม   87,271
บางระกำ                                                                                           94,819
นครไทย                                                                                              86,260
เนินมะปราง                                                                                          61,126
บางกระทุ่ม                                                                                          48,331
ชาติตระการ                                                                                         41,163
วัดโบสถ์                                                                                              36,969
รวม                                                              868,618
ที่มา:ศูนย์ประมวลผลการทะเบียนภาค 6 (จังหวัดพิษณุโลก) ข้อมูล ณ วันที่30 มิถุนายน 2556