1
ดูประกาศที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.นักรังสีการแพทย์, ต.นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ต.นักกายภาพบำบัด, ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)และต.ผู้ช่วยทันตแพทย์คลิกดูประกาศที่นี่!!

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ
คลิกดูรายละเอียดประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปต.นักรังสีการแพทย์, ต.นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ต.นักกายภาพบำบัด, ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)และต.ผู้ช่วยทันตแพทย์