หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : พพร.1    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
พพร.1ห้องทำงาน 1 10100 1000
ห้องพิเศษ 1 ชั้น 1 1 10101 1001
ห้องพิเศษ 2 ชั้น 1 1 10102 1002
ห้องพิเศษ 3 ชั้น 1 1 10103 1003
ห้องพิเศษ 4 ชั้น 1 1 10104 1004
ห้องพิเศษ 5 ชั้น 1 1 10105 1005
ห้องพิเศษ 6 ชั้น 1 1 10106 1006
ห้องพิเศษ 7 ชั้น 1 1 10107 1007
ห้องพิเศษ 8 ชั้น 1 1 10108 1008
ห้องพิเศษ 9 ชั้น 2 2 10209 1009
ห้องพิเศษ 10 ชั้น 2 2 10210 1010
ห้องพิเศษ 11 ชั้น 2 2 10211 1011
ห้องพิเศษ 12 ชั้น 2 2 10212 1012
ห้องพิเศษ 13 ชั้น 2 2 10213 1013
ห้องพิเศษ 14 ชั้น 2 2 10214 1014
ห้องพิเศษ 15 ชั้น 2 2 10215 1015
ห้องพิเศษ 16 ชั้น 2 2 10216 1016
พพร. 1 ห้องทำงาน 1 10109 1033
พพร. 1 ห้องทำงาน 1 10110
พพร. 1 ห้องทำงาน 2 10200
พพร. 1 ห้องทำงาน 2 10201
พพร. 1 ห้องทำงาน 2 10202