หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : พพร.2    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
ห้องพิเศษ 17 ชั้น 3 3 10317 1017
ห้องพิเศษ 18 ชั้น 3 3 10318 1018
ห้องพิเศษ 19 ชั้น 3 3 10319 1019
ห้องพิเศษ 20 ชั้น 3 3 10320 1020
ห้องพิเศษ 21 ชั้น 3 3 10321 1021
ห้องพิเศษ 22 ชั้น 3 3 10322 1022
ห้องพิเศษ 23 ชั้น 3 3 10323 1023
ห้องพิเศษ 24 ชั้น 4 4 10424 1024
ห้องพิเศษ 25 ชั้น 4 4 10425 1025
ห้องพิเศษ 26 ชั้น 4 4 10426 1026
ห้องพิเศษ 27 ชั้น 4 4 10427 1027
ห้องพิเศษ 28 ชั้น 4 4 10428 1028
ห้องพิเศษ 29 ชั้น 4 4 10429 1029
ห้องพิเศษ 30 ชั้น 4 4 10430 1030
ห้องพิเศษ 31 ชั้น 4 4 10431 1031
ห้องพิเศษ 32 ชั้น 4 4 10432 1032
พพร. 2 ห้องทำงาน 3 10300 1034
พพร. 2 ห้องทำงาน 3 10301 1035
พพร. 2 ห้องทำงาน 3 10302
พพร. 2 ห้องทำงาน 4 10400
พพร. 2 ห้องทำงาน 4 10401
พพร. 2 ห้องทำงาน 4 10402