หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : กันตะบุตร    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
กันตะบุตรชั้น1 ห้องทำงาน 1 11000 1200
ห้องพิเศษ 1 ชั้น 1 1 11101 1201
ห้องพิเศษ 2 ชั้น 1 1 11102 1202
ห้องพิเศษ 3 ชั้น 1 1 11103 1203
ห้องพิเศษ 4 ชั้น 1 1 11104 1204
ห้องพิเศษ 5 ชั้น 1 1 11105 1205
ห้องพิเศษ 6 ชั้น 1 1 11106 1206
ห้องพิเศษ 7 ชั้น 1 1 11107 1207
ห้องพิเศษ 8 ชั้น 1 1 11108 1208
ห้องพิเศษ 9 ชั้น 1 1 11109 1209
ห้องพิเศษ 10 ชั้น 1 1 11110 1210
ห้องพิเศษ 11 ชั้น 2 2 11211 1211
ห้องพิเศษ 12 ชั้น 2 2 11212 1212
ห้องพิเศษ 13 ชั้น 2 2 11213 1213
ห้องพิเศษ 14 ชั้น 2 2 11214 1214
ห้องพิเศษ 15 ชั้น 2 2 11215 1215
ห้องพิเศษ 16 ชั้น 2 2 11216 1216
ห้องพิเศษ 17 ชั้น 2 2 11217 1217
ห้องพิเศษ 18 ชั้น 2 2 11218 1218
ห้องพิเศษ 19 ชั้น 2 2 11219 1219
ห้องพิเศษ 20 ชั้น 2 2 11220 1220
กันตะบุตรชั้น1 ห้องทำงาน 1 11111
กันตะบุตรชั้น1 ห้องทำงาน 1 11112
กันตะบุตรชั้น2 ห้องทำงาน 2 11200 1221
กันตะบุตรชั้น2 ห้องทำงาน 2 11201
กันตะบุตรชั้น2 ห้องทำงาน 2 11202