หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : 44กรุณา    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
44กรุณาล่างห้องทำงาน 1 12100 1100
ห้องพิเศษ 1 ชั้น 1 1 12101 1101
ห้องพิเศษ 2 ชั้น 1 1 12102 1102
ห้องพิเศษ 3 ชั้น 1 1 12103 1103
ห้องพิเศษ 4 ชั้น 1 1 12104 1104
ห้องพิเศษ 5 ชั้น 1 1 12105 1105
ห้องพิเศษ 6 ชั้น 1 1 12106 1106
ห้องพิเศษ 7 ชั้น 1 1 12107 1107
ห้องพิเศษ 8 ชั้น 1 1 12108 1108
ห้องพิเศษ 9 ชั้น 1 1 12109 1109
ห้องพิเศษ 10 ชั้น 1 1 12110 1110
ห้องพิเศษ 11 ชั้น 1 1 12111 1111
ห้องพิเศษ 12 ชั้น 1 1 12112 1112
ห้องพิเศษ 13 ชั้น 1 1 12113 1113
ห้องพิเศษ 14 ชั้น 1 1 12114 1114
ห้องพิเศษ 15 ชั้น 1 1 12115 1115
ห้องพิเศษ 16 ชั้น 1 1 12116 1116
ห้องพิเศษ 17 ชั้น 1 1 12117 1117
ห้องพิเศษ 18 ชั้น 1 1 12118 1118
ห้องพิเศษ 19 ชั้น 1 1 12119 1119
ห้องพิเศษ 20 ชั้น 1 1 12120 1120
ห้องพิเศษ 21 ชั้น 1 1 12121 1121
ห้องพิเศษ 22 ชั้น 1 1 12122 1122
ห้องพิเศษ 23 ชั้น 2 2 12223 1123
ห้องพิเศษ 24 ชั้น 2 2 12224 1124
ห้องพิเศษ 25 ชั้น 2 2 12225 1125
ห้องพิเศษ 26 ชั้น 2 2 12226 1126
ห้องพิเศษ 27 ชั้น 2 2 12227 1127
ห้องพิเศษ 28 ชั้น 2 2 12228 1128
ห้องพิเศษ 29 ชั้น 2 2 12229 1129
ห้องพิเศษ 30 ชั้น 2 2 12230 1130
ห้องพิเศษ 31 ชั้น 2 2 12231 1131
ห้องพิเศษ 32 ชั้น 2 2 12232 1132
ห้องพิเศษ 33 ชั้น 2 2 12233 1133
ห้องพิเศษ 34 ชั้น 2 2 12234 1134
ห้องพิเศษ 35 ชั้น 2 2 12235 1135
ห้องพิเศษ 36 ชั้น 2 2 12236 1136
ห้องพิเศษ 37 ชั้น 2 2 12237 1137
ห้องพิเศษ 38 ชั้น 2 2 12238 1138
ห้องพิเศษ 39 ชั้น 2 2 12239 1139
ห้องพิเศษ 40 ชั้น 2 2 12240 1140
ห้องพิเศษ 41 ชั้น 2 2 12241 1141
ห้องพิเศษ 42 ชั้น 2 2 12242 1142
ห้องพิเศษ 43 ชั้น 2 2 12243 1143
ห้องพิเศษ 44 ชั้น 2 2 12244 1144
44กรุณาล่างห้องทำงาน 1 12123 1146
44กรุณาล่างห้องทำงาน 1 12124
44กรุณาบนห้องทำงาน 2 12200 1145
44กรุณาบนห้องทำงาน 2 12201 1147
44กรุณาบนห้องทำงาน 2 12202
การบัญชี 44 ล่าง 1 12195 2045
การบัญชี 44 ล่าง 1 12196