หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : ศูนย์สุขภาพเมือง    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพเมือง 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
เปลศูนย์สุขภาพเมือง 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ศูนย์ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่าย 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ห้องบัตรศูนย์สุขภาพเมือง 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ธุรการศูนย์สุขภาพเมือง 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
หน้าห้องตรวจโรค ห้อง 1,2 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
หน้าห้องตรวจโรค ห้อง 3,4 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
หน้าห้องตรวจ 6 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
หน้าห้องตรวจ 7 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
หน้าห้องตรวจ 8 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
หน้าห้องตรวจ 9,10 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
หน้าห้องตรวจ 11 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ห้องเฝือก 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ห้องฉีดยาทำแผล ศูนย์สุขภาพเมือง 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ห้องเจาะเลือด 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ทันตกรรม ศูนย์สุขภาพเมือง 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ทันตกรรม ศูนย์สุขภาพเมือง 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ศูนย์การเรียนรู้ 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
คลินิกปอดสมบูรณ์ 1 13119
คลินิกปอดสมบูรณ์ 1 13120
ห้องจ่ายยา 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ห้องจ่ายยา 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ห้องจ่ายยา 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
งานการเงินศูนย์สุขภาพเมือง 1 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ห้องทำงานผู้ช่วยผู้อำนวยการปฐมภูมิ 2 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ธุรการเวชศาสตร์ครอบครัว 2 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ธุรการเวชศาสตร์ครอบครัว 2 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
ธุรการเวชศาสตร์ครอบครัว (โทรสาร) 2 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 2 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 2 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 2 ย้ายไป รพ.รังสีรักษา