หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : 50 ปีแม่และเด็ก    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
หัวหน้าตึก50ปีแม่และเด็ก ด้านสูติกรรม 1 16100
ประชาสัมพันธ์ 50 ปีแม่และเด็ก 1 16101 1787
ศูนย์เปล 1 16102
ห้องพักแพทย์กลุ่มงานสูติ/นรีเวชกรรม 1 16103 1740
ธุรการกลุ่มงานสูติ/นรีเวชกรรม 1 16104 1741
ห้องพักแพทย์ 1 16105 1742
ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน 1 16106 1743
ห้องพักแพทย์ 1 16107 1789
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ/นรีเวชกรรม 1 16108 1744
หัวหน้าห้องคลอด 1 16109 1745
ติดต่อสอบถามห้องคลอด 1 16110 1746
ห้องรอคลอด 1 16111 1747
ห้องคลอด 1 16112 1748
ห้องคลอด 1 16113
การบัญชี 1 16114 2043
การบัญชี 1 16115 2037
การบัญชี 1 16116
การเงิน50 ปี แม่และเด็ก ชั้น 1 1 16117 2036
เทศบาลส่วนแยก 1 16118 4303
ห้องนอนเวร 1 16119 1753
คลังพัสดุสูติกรรม 1 16120 1754
ห้องจ่ายยาตึก 50 ปีแม่และเด็ก 1 16121 2248
ห้องจ่ายยาตึก 50 ปีแม่และเด็ก 1 16122 2280
ห้องจ่ายยา (ไม่โชว์เบอร์) 1 16123 เครื่อง Fax เท่านั้น
ห้องจ่ายยาตึก 50 ปีแม่และเด็ก 1 16124 เครื่อง Fax เท่านั้น
ห้องจ่ายยาตึก 50 ปีแม่และเด็ก 1 16125 เครื่อง Fax เท่านั้น
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 2 16201 1770
ธุรการกุมารเวชกรรม 2 16202 1771
ห้องพักแพทย์ประจำ 2 16203 1772
ห้องทำงานแพทย์ใช้ทุน 2 16204 1773
ห้องนอนเวรนักศึกษาแพทย์ชาย 2 16205 1774
ห้องนอนเวรนักศึกษาแพทย์หญิง 2 16206 1775
ห้องนอนเวรแพทย์เวรชาย 2 16207 1776
ห้องนอนเวรแพทย์เวรหญิง 2 16208 1777
หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 2 16209 1779
หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 2 16210 1756
หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 2 16211
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 2 16212
ศูนย์คุณภาพกลุ่มงานกุมาร 2 16213 1790
หอผู้ป่วยกุมาร.3 2 16214 1781
หอผู้ป่วยกุมาร.3 2 16215 1784
คลินิกนมแม่ 2 16216 1792
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมาร.3 2 16217
คลังพัสดุกลุ่มงานกุมารเวชกรรม 2 16218 1757
หัวหน้าตึก50ปีแม่และเด็ก ด้านกุมารเวชกรรม 3 16300
หอผู้ป่วยหนักเด็กโต 3 16301 1780
หอผู้ป่วยหนักเด็กโต 3 16302 1788
หอผู้ป่วยหนักเด็กโต 3 16303
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักเด็กโต 3 16304
ศูนย์สารสนเทศเพื่อเด็กป่วย 3 16305
หอผู้ป่วยกุมาร.1 3 16306 1782
หอผู้ป่วยกุมาร.1 3 16307 1785
หอผู้ป่วยกุมาร.1 3 16308
เคมีกุมาร 3 16309
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมาร.1 3 16310
หอผู้ป่วยกุมาร.2 3 16311 1783
หอผู้ป่วยกุมาร.2 3 16312 1786
ห้องประชุมหอผู้ป่วยกุมาร.2 3 16313
หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมาร.2 3 16314
ห้องหัวหน้าสูติกรรมหลังคลอด 4 16401 2044
สูติกรรม 1 4 16402 1749
สูติกรรม 1 (เลี้ยงลูกด้วยนมแม่) 4 16403
สูติกรรม 1 4 16404
เคมีบำบัด 4 16405 1750
เคมีบำบัด 4 16406 1759
เคมีบำบัด 4 16407
หัวหน้าเคมีบำบัด 4 16408
ห้องผสมยาเคมี 4 16409 2281
พิเศษ สูติกรรม 5 16501 1752
พิเศษ สูติกรรม 5 16502
หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ สูติกรรม 5 16503
นรีเวชกรรม 5 16504 1751
นรีเวชกรรม 5 16505 1755
นรีเวชกรรม 5 16506
หัวหน้าหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 5 16507