หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : อายุรกรรม    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
ห้องหัวหน้าอายุรกรรมชั้น 1 1 17100 1464
ประชาสัมพันธ์ 1 17101
ศูนย์แปลอายุรกรรม 1 17102 4788
ห้องส่องกระเพาะ 1 17103 1882
ห้องตรวจลำไล้ใหญ่และตรวจสมรรถภาพปอด 1 17104 1883
ห้องอัลตร้าซาวหัวใจ 1 17105 1884
ห้องอัลตร้าซาวหัวใจ (สำนักงาน) 1 17106
ห้องปฎิบัติการสวนหัวใจ 1 17107 1843
ห้องปฎิบัติการสวนหัวใจ (โทรสาร) 1 17108
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 17109 1400
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 17110 1876
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 17111
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 17112
ธุรการศูนย์โรคหัวใจ 1 17113 1401
พิเศษอายุรกรรม ห้อง 101 1 17114 1405
พิเศษอายุรกรรม ห้อง 102 1 17115 1404
พิเศษอายุรกรรม ห้อง 103 1 17116 1403
พิเศษอายุรกรรม ห้อง 104 1 17117 1402
หอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 1 2 17201 1875
หอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 1 2 17202 1879
หอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 1 2 17203
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 1 2 17204
ห้องประชุม 2 17205
ห้องประชุม 2 17206
พิเศษอายุรกรรมหญิง 1 ห้อง 202 2 17207
พิเศษอายุรกรรมหญิง 1 ห้อง 203 2 17208
พิเศษอายุรกรรมหญิง 1 ห้อง 204 2 17209
พิเศษอายุรกรรมหญิง 1 ห้อง 205 2 17210
ห้องไตเทียม (ห้องเจ้าหน้าที่) 2 17211 1880
ห้องไตเทียม (ห้องฟอกเลือด) 2 17212 1465
ห้องไตเทียม (ห้องตรวจ) 2 17213
หัวหน้าห้องไตเทียม 2 17214
ห้องจ่ายยาอายุรกรรม 2 17215 2250
ห้องจ่ายยาอายุรกรรม 2 17216 2255
ห้องจ่ายยาอายุรกรรม (คลังยา) 2 17217
ห้องจ่ายยาอายุรกรรม (คลังยา) 2 17218
การบัญชี 2 17294 2046
การบัญชี 2 17295 2047
การบัญชี 2 17296 2048
การบัญชี 2 17297
การบัญชี 2 17298
การเงินตึกสงฆ์ 2 17299 2039
หอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 2 3 17301 1413
หอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 2 3 17302 1877
หอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 2 3 17303
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 2 3 17304
ห้องแยกโรคระบบทางเดินหายใจ ห้อง 1 3 17305 1414
ห้องแยกโรคระบบทางเดินหายใจ ห้อง 2 3 17306 1415
ห้องแยกโรคระบบทางเดินหายใจ ห้อง 3 3 17307 1416
ห้องแยกโรคระบบทางเดินหายใจ (ห้องทำงานพยาบาล) 3 17308 1417
ห้องแยกโรคระบบทางเดินหายใจ (ห้องทำงานพยาบาล) 3 17309 1418
อายุรกรรมหญิง 1 3 17310 1420
อายุรกรรมหญิง 1 3 17311 1873
อายุรกรรมหญิง 1 3 17312
หัวหน้าอายุรกรรมหญิง 1 3 17313
พิเศษอายุรกรรมหญิง 1 ห้อง 301 3 17314 1425
พิเศษอายุรกรรมหญิง 1 ห้อง 302 3 17315 1424
พิเศษอายุรกรรมหญิง 1 ห้อง 303 3 17316 1423
พิเศษอายุรกรรมหญิง 1 ห้อง 304 3 17317 1422
พิเศษอายุรกรรมหญิง 1 ห้อง 305 3 17318 1421
หอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 3 4 17401 1427
หอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 3 4 17402 1878
หอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 3 4 17403
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 3 4 17404
พิเศษหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 3 ห้อง 406 4 17405 1428
พิเศษหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 3 ห้อง 407 4 17406 1429
พิเศษหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 3 ห้อง 408 4 17407 1430
พิเศษหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 3 ห้อง 409 4 17408 1431
พิเศษหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 3 ห้อง 410 4 17409 1432
อายุรกรรมหญิง 2 4 17410 1434
อายุรกรรมหญิง 2 4 17411 1874
อายุรกรรมหญิง 2 4 17412
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 4 17413
พิเศษอายุรกรรมหญิง 2 ห้อง 401 4 17414 1439
พิเศษอายุรกรรมหญิง 2 ห้อง 402 4 17415 1438
พิเศษอายุรกรรมหญิง 2 ห้อง 403 4 17416 1437
พิเศษอายุรกรรมหญิง 2 ห้อง 404 4 17417 1436
พิเศษอายุรกรรมหญิง 2 ห้อง 405 4 17418 1435
อายุรกรรมชาย 1 5 17501 1441
อายุรกรรมชาย 1 5 17502 1870
อายุรกรรมชาย 1 5 17503
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 5 17504
พิเศษอายุรกรรมชาย 1 ห้อง 506 5 17505 1442
พิเศษอายุรกรรมชาย 1 ห้อง 507 5 17506 1443
พิเศษอายุรกรรมชาย 1 ห้อง 508 5 17507 1444
พิเศษอายุรกรรมชาย 1 ห้อง 509 5 17508 1445
พิเศษอายุรกรรมชาย 1 ห้อง 510 5 17509 1446
อายุรกรรมชาย 2 5 17510 1448
อายุรกรรมชาย 2 5 17511 1871
อายุรกรรมชาย 2 5 17512
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 5 17513
พิเศษอายุรกรรมชาย 2 ห้อง 501 5 17514 1453
พิเศษอายุรกรรมชาย 2 ห้อง 502 5 17515 1452
พิเศษอายุรกรรมชาย 2 ห้อง 503 5 17516 1451
พิเศษอายุรกรรมชาย 2 ห้อง 504 5 17517 1450
พิเศษอายุรกรรมชาย 2 ห้อง 505 5 17518 1449
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ 6 17601 1886 SubICU
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ 6 17602 1887 SubICU
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ 6 17603 SubICU
หัวหน้าหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ 6 17604 SubICU
ห้องแลปอายุรกรรม 6 17605 1888
ห้องสวนหัวใจ 6 17606 1889
ห้องจริยธรรม 6 17607
อายุรกรรมชาย 3 6 17608 1457
อายุรกรรมชาย 3 6 17609 1872
อายุรกรรมชาย 3 6 17610
หัวหน้าอายุรกรรมชาย 3 6 17611
พิเศษอายุรกรรมชาย 3 ห้อง 601 6 17612 1462
พิเศษอายุรกรรมชาย 3 ห้อง 602 6 17613 1461
พิเศษอายุรกรรมชาย 3 ห้อง 603 6 17614 1459
พิเศษอายุรกรรมชาย 3 ห้อง 604 6 17615 1458