หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : สำนักงานอายุรกรรม    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
กลุ่มงานอายุรกรรม 1 17901 1860
ธุรการอายุรกรรม 1 17902 1861
ธุรการอายุรกรรม (ห้องประชุม) 1 17903 1560
ธุรการอายุรกรรม (ห้องทำงานแพทย์) 1 17904 1561
ธุรการอายุรกรรม (ห้องทำงานแพทย์) 1 17905 1562
ธุรการอายุรกรรม (ห้องทำงานแพทย์) 1 17906 1563
ธุรการอายุรกรรม (ห้องทำงานแพทย์) 1 17907 1564
ธุรการอายุรกรรม (ห้องทำงานแพทย์) 1 17908 1565
ธุรการอายุรกรรม (ห้องทำงานแพทย์) 1 17909 1566
ธุรการอายุรกรรม (ห้องทำงานแพทย์) 1 17910 1567
ธุรการอายุรกรรม (ห้องทำงานแพทย์) 1 17911 1568
ธุรการอายุรกรรม (ห้องทำงานแพทย์) 1 17912 1569
ห้องพักนักศึกษาแพทย์ 2 17913 1862
ห้องพักนักศึกษาแพทย์ 2 17914 1863
ห้องพักนักศึกษาแพทย์ 2 17915 1864
ห้องพักนักศึกษาแพทย์ 2 17916 1865
ห้องนอนเวร Exteem Ward ชาย 2 17917 1557
ห้องนอนเวร Exteem Ward หญิง 2 17918 1558
ห้องนอนเวร Intem/ Resident 1 เพศหญิง 2 17919 1555
ห้องนอนเวร Intem/ Resident 1 เพศชาย 2 17920 1556
ห้องนอนเวร Resident 3 2 17921 1554
ห้องนอนเวรสำรอง 2 17922 1553