หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : ศัลยกรรม    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
หัวหน้าตึกศัลยกรรม 5 18500
ประชาสัมพันธ์ศัลยกรรม 1 18101 1828
ศูนย์เปลศัลยกรรม 1 18102 4789
ห้องพักแพทย์ตึกศัลยกรรม 1 18103 1804
ห้องพักแพทย์ศัลยกรรม 1 18104 1551
ห้องพักแพทย์ศัลยกรรม 1 18105 1552
ศัลยกรรมอุบัติเหตุและทรวงอก 1 18106 1806
ศัลยกรรมอุบัติเหตุและทรวงอก 1 18107 1891
ศัลยกรรมอุบัติเหตุและทรวงอก 1 18108
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและทรวงอก 1 18109
ศัลยกรรมชาย 1 1 18110 1805
ศัลยกรรมชาย 1 1 18111 1890
ศัลยกรรมชาย 1 1 18112
หัวหน้าศัลยกรรมชาย 1 1 18113
การบัญชีศัลยกรรม ชั้น 1 1 18194 2034
การบัญชีศัลยกรรม ชั้น 1 1 18195 2040
การบัญชีศัลยกรรม ชั้น 1 1 18196
การบัญชีศัลยกรรม ชั้น 1 1 18197
การบัญชีศัลยกรรม ชั้น 1 1 18198
ศัลยกรรมระบบประสาท 2 18201 1814
ศัลยกรรมระบบประสาท 2 18202 1899
ศัลยกรรมระบบประสาท 2 18203
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 2 18204
ศัลยกรรมหญิง 1 2 18205 1807
ศัลยกรรมหญิง 1 2 18206 1892
ศัลยกรรมหญิง 1 2 18207
หัวหน้าศัลยกรรมหญิง 1 2 18208
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 3 18301 1803
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 3 18302
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 3 18303
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 3 18304
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 3 18305
ศัลยกรรมกระดูกชาย 2 3 18306 1810
ศัลยกรรมกระดูกชาย 2 3 18307 1895
ศัลยกรรมกระดูกชาย 2 3 18308
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 3 18309
ศัลยกรรมกระดูกชาย 1 3 18310 1809
ศัลยกรรมกระดูกชาย 1 3 18311 1894
ศัลยกรรมกระดูกชาย 1 3 18312
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 3 18313
ศูนย์สลายนิ่ว 4 18401 1817
ศัลยกรรมชาย 2 4 18402 1898
ศัลยกรรมชาย2 4 18403 1813
ศัลยกรรมชาย 2 4 18404
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 4 18405
ศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก 4 18406 1811
ศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก 4 18407 1896
ศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก 4 18408
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก 4 18409
ศัลยกรรมหญิง 2 5 18501 1808
ศัลยกรรมหญิง 2 5 18502 1893
ศัลยกรรมหญิง 2 5 18503
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 5 18504
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและศัลย์ตกแต่ง 5 18505 1812
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและศัลย์ตกแต่ง 5 18506 1897
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและศัลย์ตกแต่ง 5 18507
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและศัลย์ตกแต่ง 5 18508
เพื่อนช่วยเพื่อน 5 18509