หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : รังสีและผ่าตัด    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
หน่วยรังสีรักษา ใต้ดิน 19000 4231
หน่วยรังสีรักษา ใต้ดิน 19001 4232
หน่วยรังสีรักษา ใต้ดิน 19002 2381
หน่วยรังสีรักษา ใต้ดิน 19003 2382
หน่วยรังสีรักษา ใต้ดิน 19004 2383
หน่วยรังสีรักษา ใต้ดิน 19005 2384
ประสานงาน 1 19103 2230
ธุรการวินิจฉัย 1 19104 2231
ห้องหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 1 19105 2232
ห้องหัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 1 19106 2233
หน่วยรังสีวินิจฉัย (ห้องอัลตร้าซาว) 1 19107 2234
หน่วยรังสีวินิจฉัย (ห้องพักแพทย์) 1 19108 2235
หน่วยรังสีวินิจฉัย (โต๊ะนัดตรวจพิเศษ) 1 19109 2236
การเงิน x-ray 1 19199 2237
หน่วยรังสีวินิจฉัย (ห้องตรวจพิเศษ เบอร์ 9) 1 19110 2238
หน่วยรังสีวินิจฉัย (ห้อง x-ray คอมพิวเตอร์) 1 19111 2239
ประชาสัมพันธ์ 1 19101
ศูนย์แปล x-ray 1 19102 1736
ห้องผ่าตัด ศัลยกรรม 2 19201 1819
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 2 19202 1830
ห้องพักแพทย์วิสัญญีวิทยา 2 19203 1831
วิสัญญีวิทยา 2 19204 1832
ห้องพักแพทย์วิสัญญีวิทยา 2 19205 1834
ธุรการวิสัญญีวิทยา 2 19206 1835
ห้องนอนเวร 2 19207 1836
ห้องผ่าตัด 2 19208 1825
ห้องผ่าตัด 2 19209 1501
ห้องผ่าตัต 2 19210 1502
ห้องผ่าตัด 2 19211 1521
ห้องผ่าตัด 2 19212 1523
ห้องผ่าตัด 2 19213 1524
ห้องผ่าตัด 3 19301 1522
ห้องผ่าตัด 3 19302 1520
ห้องผ่าตัด 3 19303 1818
ห้องผ่าตัด สูติกรรม 3 19304 1820
ห้องเตรียมเครื่องมือแพทย์ 3 19305 1821
ห้องพักฟื้น 3 19306 1833
ห้องผ่าตัด 3 19307 1826
ห้องยาผ่าตัด 3 19308 1846
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 1 4 19401 1815
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 1 4 19402 1822
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 1 4 19403
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 1 4 19404
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบประสาท 2 4 19405 1816
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบประสาท 2 4 19406 1824
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบประสาท 2 4 19407
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบประสาท 2 4 19408
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก 4 19409
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก 4 19410
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก 4 19411
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศลัยกรรมทรวงอก 4 19412
ห้องหัวหน้า ICU ศัลยกรรม 4 19413 1849
ห้องพักแพทย์ ICU ศัลยกรรมประสาท 4 19414 1847
กลุ่มงานศัลยกรรม 5 19501 1800
ธุรการศัลยกรรม 5 19502 1801
ศูนย์รับบริจากอวัยวะ รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก 5 19503 1802
สำนักงานศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคเหนือ (เคาน์เตอร์ด้านใน) 5 19504 2150
ห้องสมุดศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคเหนือ 5 19505 2152
โทรสารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคเหนือ (เคาน์เตอร์ด้านหน้า) 5 19506 2153
ศูนย์เรียนรู้ 5 19507 4233
ห้องพับผ้า OR 1 29154 2268
ห้องพักแพทย์ ใต้ดิน 19010
เคาน์เตอร์นัด ใต้ดิน 19011
ห้องควบคุม RT ใต้ดิน 19012
ห้องธุรการ ใต้ดิน 19015